Klinische resultaten

In diverse onderzoeken is de werking van APS therapie uitvoerig aangetoond. Wetenschappelijk gedocumenteerd zijn de resultaten van onderzoek bij een totaal van 751 patiënten, weergegeven in onderstaand overzicht.

Unit for Healt Services
 
Port Elisabeth Technikon - South Africa (200 patiënten)
Rheumatic Disease Unit
 
Dept. Of Medicine - Univ. Of Cape Town (39 patiënten)
General Medicine Practice
 
Dr. P. Botes - Auckland, New Zealand (38 patiënten)
General Medicine Practice
 
Dr. P.J.Watt - Auckland, New Zealand (32 patiënten)
General Medicine Practice
 
Dr. C.Marais - Yorkton, Canada (157 patiënten)
Dept. of Physiology, Fac. of Med.
 
Univ. of Pretoria - South Africa (285 patiënten)

Bij deze onderzoeken is vooral gekeken naar het effect op de pijnremming, de mobiliteit, zwellingen en de spontane reactie van de patiënten op de APS therapie. De PIJNSCORE is altijd gemeten via de zogenaamde VISUAL ANALOG SCALE (VAS), MOBILITEIT op basis van de MOBILITEITS INDEX.

Dat placebo effecten een rol spelen bij een dergelijk intensieve therapie is duidelijk. Uit placebo gecontroleerd onderzoekt blijkt echter dat het PLACEBO EFFECT TE VERWAARLOZEN is en dat APS therapie een significant effect heeft.

In het onderzoek aan de Universiteit van Kaapstad DAALDE DE PIJNSCORE SIGNIFICANT NA DE EERSTE APS BEHANDELING, en deze daling zette zich voort na de tweede APS behandeling. Na de eerste behandeling daalde de pijnscore ook in de placebo groep, echter niet zo sterk. Na het tweede bezoek nam de pijnscore in de placebo groep weer iets toe.

Onderstaand onderzoek werd gedaan bij PATIËNTEN MET OSTEOARTRITIS

PATIËNTEN MET OSTEOARTRITIS

Interessant is de SPONTANE REACTIE van patiënten op APS therapie. Uit onderzoek blijkt dat 73% VAN DE PATIËNTEN POSITIEF EFFECT rapporteren direct na de eerste behandeling. Na de tweede behandeling is dit zelfs 83%

Het aantal patiënten dat geen effect rapport is na de tweede behandeling nog slechts 13%. Gesteld kan worden dat patiënten het effect van APS therapie positief ervaren in een vroeg stadium van de behandeling.

PATIËNTEN MET OSTEOARTRITIS

Het meest recente onderzoek is gedaan aan de Universiteit van Pretoria. In dit onderzoek is zowel de VAS als de MI geanalyseerd bij een grote patiënten groep. Bovendien zijn de resultaten opgesplitst naar resultaat per lichaamsdeel.

Over alle groepen was de daling van de VAS EN DE MI SIGNIFICANT, MET EEN HOGE MATE VAN SIGNIFICANTIE. Alle patiënten kregen 5 APS behandelingen.

PATIËNTEN MET OSTEOARTRITIS

De uitsplitsing van de resultaten per lichaamsdeel laat eenzelfde resultaat zien. Ook daar werd per groep SIGNIFICANTIE bereikt in de DALING VAN DE PIJNSCORE en bij de VERBETERING VAN DE MOBILITEITSINDEX.

PATIËNTEN MET OSTEOARTRITIS

Visual analog scale resultaten. Alle groepen P < 0,001 (kaak en arm uitgezonderd, dit was een te kleine groep N =3)

Op basis van deze resultaten, nog andere studies en de ervaringen bij vele duizenden patiënten met musculo-sceletaire aandoeningen kan gesteld worden dat APS therapie een zeer effectief middel is om de pijn te verminderen en de mobiliteit van patiënten te verbeteren. Het is dan ook verspilling van geld en tijd om nog nader onderzoek naar de effecten van APS therapie te doen. Veel patiënten in Nederland kunnen direct voordeel hebben bij APS therapie, intra- en extramuraal.

Met dank aan medeusa b.v. !