Pijn en Wondgenezing

Chronische pijn

In Nederland is een bijzonder groot aantal patiënten met chronische pijn. Veelal zullen deze patiënten van alles geprobeerd hebben om de draaglijkheid van de pijn te verlichten. Indien dit met geneesmiddelen gebeurt, dan hebben deze vaak hinderlijke, en soms ernstige bijwerkingen. Nieren en lever hebben te leiden onder de zware pijnstillers.

Als alternatief kan ook epiduraal anesthesie gebruikt worden. Door middel van een pompje wordt voortdurend een zwaar verdovend middel in de ruggenmerg gespoten, waardoor de pijn niet meer voelbaar is. Regelmatig bezoek aan het ziekenhuis is daarvoor vereist. In het ergste geval wordt wel eens besloten om de betreffende zenuwbaan uit te schakelen. Dit gaat vaak gepaard met het niet meer gevoelig zijn van andere lichaamsdelen, wat een handicap is.

In Zuid Afrika is aangetoond dat een prima alternatief voor al die geneesmiddelen ACTIE POTENTIAAL SIMULATIE THERAPIE is. APS therapie kan thuis toegepast worden, SLECHTS ÉÉN MAAL DAAGS EEN KORTDUREND BEHANDELING, en ZONDER BIJWERKINGEN!

De kwaliteit van het leven is daarmee bij de meeste patiënten aanzienlijk verbeterd, niet alleen omdat de pijn verdwijnt, maar ook omdat de mobiliteit in veel gevallen beter wordt, evenals het algemene gevoel van welzijn. MEN IS INEENS GEEN PATIËNT MEER.

Ook in Nederland is een beperkt aantal patiënten welke “ten einde raad” waren gelukkig geholpen door de APS therapie. Maar, velen zijn nog niet geholpen met deze behandeling. Dat ligt niet aan de artsen, want pas sinds 1 mei 2001 wordt APS therapie actief geïntroduceerd bij de medici. Als U tot één van die patiënten behoort, RAADPLEEG DAN UW BEHANDELEND ARTS, en vraag hem contact op te nemen met Medeusa.

Ook mag U Uw arts verwijzen naar onze website om kennis te nemen van de klinische resultaten en de werking van APS therapie. Over de WERKING VAN APS THERAPIE, over de KLINISCHE RESULTATEN en de TOEPASSINGEN vindt U op deze website meer. Wenst U gedetailleerde informatie, bel: 06-53187254 of neem contact op via het contactformulier.

Acute pijn

Pijn kan ineens optreden. Dit kan het gevolg zijn van een ontsteking, een blessure, een verwonding of om andere redenen. Vaak zal een eenvoudige pijnstiller zoals paracetamol, acetylsalicylzuur, ibuprofen of een ander geneesmiddel voldoende zijn om de pijn te doen afnemen. In een aantal gevallen zal de pijn echter langer aanhouden, of is een eenvoudige pijnstiller niet voldoende. Dit komt bijvoorbeeld bij sportblessures voor.

Een zeer effectief en snel werkend middel blijkt APS therapie te zijn. Niet alleen neemt de pijn af, maar ook wordt de zwelling minder en zal de ontsteking minder worden. Voordat U overgaat tot APS therapie moet U wel UW BEHANDELD ARTS RAADPLEGEN, om de onderliggende oorzaak van de aanhoudende pijn vast te stellen.

Is Uw arts niet op de hoogte van APS therapie (lees ook onder chronische pijn) vraag hem dan contact op te nemen met Medeusa. Of vraag hem onze website te bezoeken.

Wondgenezing

Het lichaam van de mens heeft zelfstandig de capaciteit om wonden te genezen. Toch blijkt in een aanzienlijk aantal gevallen dit genezingsproces niet spontaan te gebeuren.

Vaak zijn vooral patiënten met zogenaamde “OPEN BENEN” (ulcus cruris varicosa) lang onder behandeling zonder het gewenste succes. Natte verbanden, allerlei zalfjes, geneesmiddelen, maar niets heeft echt het gewenste resultaat. De oorzaak van dit probleem ligt vaak in een slechte doorbloeding van het te genezen gebied.

De behandeling van “open benen” met APS therapie is zeer succesvol gebleken. Een voorbeeld daarvan laten onderstaande opnames zien van een patiënt die 15 JAAR(!) een open wond had aan haar been. Na 3 maanden behandeling met APS therapie waren alle wonden voorzien van een dunne laag epitheel. De patiënt klaagde niet meer over pijn. Na 16 jaar begon haar leven weer normale vormen aan te nemen.

Fokke Brouwer Fysiotherapie Leeuwarden
Fokke Brouwer Fysiotherapie Leeuwarden
Fokke Brouwer Fysiotherapie Leeuwarden
Fokke Brouwer Fysiotherapie Leeuwarden

Opnames van de laterale ulcus. Duidelijk is de progressie in het genezingsproces.

Voor de verklaring van dit effect dat volledig te relateren is aan de werking van APS therapie zie APS behandeling. Aannemelijk is dat in veel situaties waarin de wondgenezing niet snel plaatsvindt APS therapie een oplossing kan bieden. Dit geldt ook voor post operatieve wonden.