Wat is APS?

APS staat voor ACTIE POTENTIAAL SIMULATIE. In ons menselijk lichaam vindt SIGNAAL OVERDRACHT plaats tussen de cellen door middel van een actie potentiaal. Dat is de reden dat U spieren kunt samentrekken, dat U kunt ruiken, dat U kunt voelen, dat U kunt horen, enzovoort. Kort gezegd, dat is DE REDEN DAT U LEEFT.

Niet alle signaaloverdracht is waarneembaar. Cellen communiceren ook onderling om bepaalde stoffen vrij te maken, wij noemen dat het STOFWISSELINGSPROCES. Zo is één van die stoffen adrenaline, de stof die vrijkomt als U schrikt, en waardoor bijvoorbeeld het hart sneller gaat kloppen. Maar ook de suikerhuishouding wordt geregeld door signaaloverdracht tussen cellen, en daar merkt U niets van, dit gaat vanzelf. De cel is omgeven door het membraan, de celwand, een isolerende laag. Dat is de schil die de cel tegen invloeden van buitenaf beschermt, en waar geen stoffen als eiwitten en hormonen door heen kunnen. De stof binnen de cel (intra cellulair) noemen wij het CYTOPLASMA.

Het systeem buiten de cel (extra cellulair) noemen wij het PLASMA. In dit plasma bevinden zich allerlei stoffen, eiwitten, die invloed uitoefenen op het functioneren van ons lichaam. Het meeste gaat volledig automatisch, en dat merken wij niet. Ons lichaam is een soort automatisch functionerende fabriek, waar stoffen worden opgenomen, worden gemaakt, worden afgebroken, en worden verwijderd.

Door de isolerende laag rond de cel kan er een SPANNINGSVERSCHIL (Volt) ontstaan tussen intra- en extracellulair. Binnen in de cel bevinden zich minder positief geladen deeltjes (ionen) dan buiten de cel. Daardoor bestaat er een spanningsverschil over de celmembraan. Dit is typisch ongeveer 70mVolt. De belangrijkste stoffen die dit potentiaalverschil mogelijk maken zijn Natrium (Na+) en Kalium (K+). Ook het Calcium (Ca2+) speelt een rol bij dit proces.

Tijdens een zeer korte periode (1 milliseconde) wordt de isolerende laag doorbroken. Er ontstaat een snelle verandering van het spanningsverschil. DIT IS DE ACTIEPOTENTIAAL. Tijdens de actiepotentiaal is het celmembraan tijdelijk beter doorlaatbaar voor bepaalde stoffen.

Fokke Brouwer Fysiotherapie Leeuwarden

Deze actiepotentiaal ontstaat als gevolg van prikkels van buiten de cel. Dit kunnen elektrische of chemische prikkels zijn. Een zelfde signaal als de natuurlijke actiepotentiaal, maar dan van buiten af toegediend zal de actiepotentiaal van de cel doen ontstaan. Als gevolg daarvan neemt de intracellulaire activiteit toe, en de communicatie tussen cellen, waardoor de stoffen noodzakelijk voor herstel processen en pijnremming worden aangemaakt.

De naam Actie Potentiaal Simulatie zegt het al: HET APS SYSTEEM SIMULEERT DE NATUURLIJKE ACTIEPOTENTIAAL ZOALS DIE BIJ ONS ALLEMAAL VOORKOMT. Zowel de vorm, als het feit dat er alleen maar een positief signaal wordt toegediend maken APS uniek en geeft het zijn natuurlijke karakter.

APS is in 1992 uitgevonden in Zuid Afrika. Omdat het vermoeden bestond dat het toedienen van dit natuurlijke signaal een genezend effect kon hebben heeft men gezocht naar een methode om dit na te bootsen. Dat is gelukt en deze methode om dit signaal te genereren is nu wereldwijd gepatenteerd. Er is geen enkel ander systeem op de markt dat een gelijkwaardig signaal afgeeft.

Ook producten als TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) niet. TENS is wel een elektrisch signaal, maar met een veel hogere stroom (factor duizend), waardoor de zenuwbanen tijdelijk uitgeschakeld worden. Daarom moet dat product ook gedurende de gehele dag gebruikt worden. Bij het staken van het gebruik van TENS zal de pijn in het algemeen terugkeren. Bij gebruik van APS blijft het pijnremmende effect aanwezig, ook na langere tijd. APS is geen TENS.

APS THERAPIE GEBEURT MAAR 1 OF 2 MAAL PER DAG, EN NIET LANGER DAN TEN HOOGSTE 32 MINUTEN PER DAG. Langer mag niet, omdat het lichaam zich weer moet herstellen na de behandeling en de tijd moet krijgen om de benodigde voedingsstoffen aan te voeren.Voor het afvoeren van de afvalstoffen is veel drinken noodzakelijk. 1 - 2 liter water per dag.

In 1998 werd APS in Genève bekroond met de Gouden Medaille voor de beste uitvinding.

In 1998 werd APS in Genève
bekroond met de Gouden
Medaille
voor de beste uitvinding.

Het gevolg van APS therapie is een activering van de natuurlijke processen in het lichaam. Als reactie daarop worden bepaalde stoffen aangemaakt en andere stoffen verwijderd. Stoffen die een positieve bijdrage leveren aan pijnbestrijding, wondgenezing, ontstekingsremming en doorbloeding worden in grotere aantallen aangemaakt dan normaal. Stoffen die dit tegenwerken worden versneld afgevoerd.

Eén van de belangrijkste effecten die met APS zijn aangetoond is de toename van extra-cellulair ATP. ATP (adenosine trifosfaat) is één van de belangrijkste energiebronnen voor veel van de stofwisselingsprocessen in ons lichaam. Het is de schakel die in processen als weefselgroei en pijnremming een rol speelt.

De pijnremmende effecten van APS zijn aangetoond in de praktijk. Ook het werkingsmechanisme daarvan is wetenschappelijk verklaard uit wijzigingen in de concentraties van bepaalde hormonen, zogenaamde opioïden, zoals bèta-endorfine en leu-encephaline.

Indien U meer wilt weten of geïnteresseerd bent in publicaties met betrekking tot de werking van APS therapie, dan kunt U contact met ons opnemen via de contact mogelijkheid op deze site.